Portréty, 2012, Acrystal, fotografická emulze
instalace v ateliéru sochařství Fakulty výtvarných umění VUT Brno
5.ročník,zimní semestr 2012/2013

Portraits, 2012, Acrystal, photographic emulsion
installation in studio of figurative sculpture, Faculty of Fine Arts BUT Brno
fifth year, winter semester 2012/2013

Portréty Portréty Portréty